"Zaprawdę powiadam wam:
Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili." Mt 25, 40-41

Sprawozdania finansowe i merytoryczne

 

Rok 2019

Sprawozdanie merytoryczne z działalności

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bilans

Rachunek zysków i strat

Informacja dodatkowa

Rok 2018

Sprawozdanie merytoryczne z działalności

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bilans

Rachunek zysków i strat

Informacja dodatkowa

Rok 2017

Sprawozdanie merytoryczne z działalności

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bilans

Rachunek zysków i strat

Informacja dodatkowa

 

Rok 2016

Sprawozdanie merytoryczne z działalności

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bilans

Rachunek zysków i strat

Informacja dodatkowa

 

Rok 2015

Sprawozdanie merytoryczne z działalności

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bilans

Rachunek zysków i strat

Informacja dodatkowa

 

Rok 2014

Sprawozdanie merytoryczne z działalności

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bilans

Rachunek zysków i strat

Informacja dodatkowa

 

Rok 2013

Sprawozdanie merytoryczne z działalności

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bilans

Rachunek zysków i strat

Informacja dodatkowa

 

Rok 2012

Sprawozdanie merytoryczne z działalności

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bilans

Rachunek zysków i strat

Informacja dodatkowa

 

Rok 2011

Sprawozdanie merytoryczne z działalności

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bilans

Rachunek zysków i strat

Informacja dodatkowa

 

Rok 2010

Sprawozdanie merytoryczne z działalności

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bilans

Rachunek zysków i strat

Informacja dodatkowa