Nasza misja

Powołaliśmy Fundację przede wszystkim po to, aby pomagać placówkom misyjnym prowadzonym przez misjonarzy Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów Prowincji Krakowskiej.

Misjonarze pracują w dwóch najbiedniejszych krajach afrykańskich w Czadzie i w Republice Środkowoafrykańskiej. Wyjechali oni do Afryki, aby głosić Dobrą Nowinę, udzielać sakramentów świętych, budować wspólnotę Kościoła i swoim życiem dawać świadectwo umiłowania Boga i bliźniego.

Wspieramy ubogich i cierpiących z powodu braku wody, żywności i lekarstw. Nasi bracia podejmują pracę również na polu działalności humanitarnej. Pomagamy budować studnie, szkoły, szpitale. Wspierając misje w Afryce, dajemy świadectwo umiłowania Chrystusa poprzez pomoc „braciom naszym najmniejszym”.

Do pobrania najnowsze biuletyny: Biuletyn Kapucyni i Misje oraz Rubkona News