Zespół

Misjonarze

Pracownicy

br. Jerzy Steliga OFMCap
Prezes Zarządu Fundacji, 15 lat spędził na misjach w Czadzie i Republice Środkowoafrykańskiej
misje@kapucyni.pl
tel. 501 288 867

Diana Bonowicz
Dyrektor Fundacji
diana.bonowicz@misje.kapucyni.pl
tel. 795 415 784

Tadeusz Lewicki
Fundraiser
tadeusz.lewicki@misje.kapucyni.pl
tel. 668 532 250

Anna Wilkońska
Koordynatorka Wolontariatu
fundacja@misje.kapucyni.pl

Rada Fundacji Kapucyni i Misje

Dorota Adamska
Przewodnicząca Rady

Grażyna Zemowska
Janusz Kaczor

Kontakt do Rady Fundacji: fundacja@misje.kapucyni.pl