Przekaż 1,5% podatku

Aby przekazać 1,5% Twojego podatku, rozliczając PIT wpisz numer KRS
Fundacji Kapucyni i Misje w swoim zeznaniu podatkowym.
Numer KRS: 0000356850

Informacje o tym, jak przekazać 1,5% podatku na OPP.
https://www.podatki.gov.pl/pit/jak-przekazac-1-proc-na-opp/

Pod tym adresem rozliczysz swój PIT.
https://www.podatki.gov.pl/pit/e-deklaracje-pit/

Logowanie do e-Urząd Skarbowy. Tam znajdziesz swoje zeznanie podatkowe przygotowane przez Urząd Skarbowy.
https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/

DAROWIZNY POZWALAJĄ ZMNIEJSZYĆ PŁACONY PODATEK!
Na czym polega istota odliczenia w przypadku darowizn?

 • Podstawę opodatkowania stanowi nasz dochód. Im mniejszy jest dochód, tym mniejszy jest podatek, który płacimy. Przekazując darowiznę organizacji do tego uprawnionej (np. Fundacji Kapucyni i Misje), zmniejszamy nasz dochód o kwotę przekazanej darowizny, w związku z czym płacimy niższy podatek.

Kto może przekazać darowiznę i skorzystać z ulgi?

 • Darowizny mogą przekazywać zarówno osoby fizyczne, jak i prawne.
 • Osoby prawne rozliczające się z podatku dochodowego na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dokładnie chodzi o spółki z o.o. i spółki akcyjne).

Podmioty uprawnione do otrzymania darowizn:

 • Odliczeniu podlegają darowizny dokonane na rzecz organizacji pozarządowych prowadzących działalność w sferze pożytku publicznego.
 • Obszary te określone są w artykule 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873).
 • W przypadku Fundacji Kapucyni i Misje są to zadania prowadzone w ramach jej celów statutowych.

Ile mogę odliczyć?

 • Osoby fizyczne mogą dokonać odliczenia od dochodu w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż 6% dochodu.
 • Osoby prawne mogą dokonać odliczenia od dochodu w wysokości dokonanej darowizny a limit procentowy wynosi 10% dochodu.

Nazwa organizacji: Fundacja Kapucyni i Misje
ul. Korzeniaka 16, 30-298 Kraków, NIP: 677 234 74 45 REGON: 121316749
Konto bankowe: Bank PKO S.A. oddział w Krakowie ul. Pijarska 1
26 1240 4533 1111 0010 5274 9794
UWAGA: Darowiznę musimy przekazać w formie przelewu na rachunek bankowy organizacji –
nie może to być wpłata gotówkowa!
W tytule wpłaty można umieścić np:

 • darowizna na cele statutowe
 • darowizna na dożywianie dzieci
 • darowizna na budowę studni
 • darowizna na projekty charytatywne