szkoła krawiecka dla dziewcząt w Bocaranga

Szkoła krawiectwa działa w centrum Kulturalnym w Bocaranga od 2017 roku. Na pomysł założenia placówki wpadł br. Robert Wnuk, ówczesny proboszcz parafii w Bocaranga. Później opiekę nad szkołą przejął br. Tomasz Świtała. Do szkoły uczęszczają dziewczęta w wieku 15-18 lat, które z różnych przyczyn nie chodziły wcześniej do żadnej szkoły, lub bardzo szybko przerwały podstawową edukację. Dziewczęta nie potrafiły liczyć, czytać ani pisać. Te braki w edukacji spychają je na margines społeczeństwa i uniemożliwiają zdobycie jakiejkolwiek pracy. Choć analfabetyzm wśród starszych jest powszechny w RŚA, to jednak młode pokolenie posiada już te podstawowe umiejętności. Dziewczęta oprócz pisania i czytania, podstaw języka francuskiego i matematyki zdobywają zawód krawcowej. Uczą się kroju i szycia, szydełkowania i obsługi maszyn dziewiarskich. Dzięki nabytym umiejętnościom dziewczyny nabierają wiary w siebie i jest szansa, że lepiej poradzą sobie w codziennym życiu. Od lat prowadzimy ten projekt, który jest bardzo ważny dla nas i dziewcząt chodzących do szkoły. Z roku na rok coraz więcej osób chce uczestniczyć w lekcjach. Zaczynaliśmy od 15 osób, teraz istnieją już trzy klasy po 15 osób.