przedszkola w Bocaranga, Gbadog, Ngaoundaye w RŚA

W poprzednich latach udało się naszym misjonarzom br. Robertowi Wnukowi (ówczesnemu proboszczowi parafii Bocaranga) i br. Tomaszowi Świtale (obecnemu proboszczowi) wybudować i uruchomić dwa przedszkola w Bocaranga i jedno na przedmieściach, w Gbadog, a br. Maciejowi Jabłońskiemu jedno przedszkole katolickie przy parafii w Ngaoundaye. Okazało się, że posłanie młodszych dzieci do przedszkola pozwala starszemu rodzeństwu zaangażować się w naukę szkolną, bo zdjęty zostaje z nich obowiązek opieki nad młodszym rodzeństwem. Również rodzice dzięki zapewnieniu opieki nad najmłodszymi dziećmi mogą podjąć pracę. A najmłodsze dzieci – te, które zostają posłane do przedszkola – zyskują najwięcej. Mogą rozwijać się w grupie rówieśniczej, uczą się współpracy i dyscypliny. I nie są narażone na wypadki, które zdarzają się maluchom w domach, gdy są pozostawiane pod opieką niewiele starszego rodzeństwa.

Dwa przedszkola w Bocaranga są już samowystarczalne. Wpłaty rodziców pokrywają wszystkie wydatki.
Jednak nowofunkcjonujące placówki w Gbadog i Ngaoundaye potrzebują jeszcze naszego wsparcia.