projekty kultu religijnego

 • budowa kościoła w Gbadog parafia Bocaranga, Republika Srodkowoafrykańska
 • budowa kaplicy w Mbaynzoro (sektor Monts de Lam) w Czadzie
 • budowa kaplicy w Kowone parafia Ndim RŚA
 • budowa kaplicy w Bilseme parafia Bocaranga RŚA
 • rozbudowa kaplicy w Tululu parafia Ndim RŚA
 • zakup rowerów dla katechistów
 • zakup dzwonu na wieżę kościoła w Gbadog
 • rozbudowa kaplicy w Tolle, parafia Bocaranga RŚA
 • budowa kaplicy w Gaiboula parafia Bocaranga
 • rozbudowa kościoła w Boko, parafia Ngaoundaye RŚA
 • budowa kościoła w Boyangou, parafia Ngaoundaye RŚA
 • malowanie kościołów w Boko i Mberewock parafia Ngaoundaye RŚA
 • instalacja elektryczna w kaplicy w Ngoutere, parafia Bocaranga RŚA
 • wykończenie kaplicy w Gamanga, parafia Bocaranga RŚA
 • budowa kaplicy w Mbam, parafia Bocaranga RŚA
 • budowa kaplicy w Bossempte parafia Ngaoundaye RŚA
 • nowy dach kaplicy w Gadjigian, parafia Bam Czad
 • posadzki w 4 kaplicach, parafia Baibokoum w Czadzie
 • remont i malowanie kaplicy w Ngbama, parafia Ngaoundaye RŚA
 • malowanie 7 kaplic w sektorze Tolle w parafii Bocaranga w RŚA
 • nowe dachy 4 kaplic w parafii Bam w Czadzie
 • remont i malowanie kaplicy w Assana w RŚA
 • malowanie kościoła, zakup mabli do zakrystii i ławek w kaplicy w Boyangou RŚA
 • remont malowanie kościoła i zakup ławek w kaplicy w Kore RŚA
 • ławki w kaplicy Heremandji w parafii Bocaranga
 • instalacja elektryczna w kaplicy w Gono II, parafia Bocaranga
 • naprawa dachu i malowanie kościoła w Ngaoundaye 
 • remont  kaplicy w Bang w parafii Ngaoundaye
 • naprawa dachu i malowanie kościoła w Mann, parafia Ngaoundaye
 • zakup ławek i malowanie kościoła w Ngbama, parafia Ngaoundaye
 • rowery dla katechistów w Ngaoundaye
 • wyjazdy do wiosek w Gabonie
 • budowa zakrystii w kaplicy w Gayboula, parafia Bocaranga
 • dzwony do 3 kaplic w parafii Bocaranga
 • tabernakulum do kościoła św Franciszka w N’djamena
 • budowa dzwonnicy przy kaplicy w Gaybula, parafia Bocaranga
 • budowa instalacji elektrycznej w kaplicy w Kpakali, parafia Bocaranga
 • budowa ołtarza polowego w Ngaoundaye
 • instalacja elektryczna i nagłośnienie kościoła w Ngaoundaye
 • nowy dach kaplicy w Podi w parafii Baibokoum w Czadzie
 • budowa salek parafialnych przy parafii w N’djamenie w Czadzie
 • wsparcie radia katolickiego Mbili, parafia Bocaranga