edukacja dzieci z brusu

Podobnie jak w latach ubiegłych pomagamy ubogiej młodzieży i dzieciom pochodzącym z wiosek znajdujących się w buszu, aby mogli podjąć naukę. W niektórych wioskach działają teoretycznie klasy szkoły podstawowej. Ale są to klasy należące do szkoły państwowej i nauczyciele nie otrzymują od państwa pensji. Zabierają więc uczniów na swoje pola, żeby odpracowali godziny nauki. Można sobie wyobrazić kto chce chodzić do takiej szkoły i jaki jest poziom nauki. Rodzice zdolniejszych uczniów, mający świadomość i chęć posłania dzieci na naukę do lepszej szkoły, nie są jednak w stanie zapłacić za ich kształcenie w szkole w Bocaranga. Nauka w mieście wiąże się również z opłatą za internat. Mimo to kolejny rok realizacji projektu zaowocował współpracą z rodzicami, którzy starali się podjąć trud, by przynajmniej zapłacić jakąś część czesnego za szkołę. Zadaniem projektu było więc w tych przypadkach dopłacenie reszty wymaganej przez szkołę kwoty. Duża część uczniów nie przywiozła ze sobą na rok szkolny niezbędnych do przeżycia rzeczy. Konieczne jest więc pokrycie kosztów wyposażenia uczniów (wyprawka szkolna, mundurek szkolny). Ważną częścią projektu edukacyjnego jest uiszczenie czesnego za internat dla dziewczyn przy misji sióstr Miłosierdzia w Bocaranga.