Nasza misja

Fundacja Kapucyni i Misje została powołana w 2010 r., aby pomagać ubogim w dwóch krajach afrykańskich, w Czadzie i Republice Środkowoafrykańskiej, gdzie pracują misjonarze z Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów – Prowincji Krakowskiej. Bracia misjonarze wyjechali do Afryki, aby głosić Dobrą Nowinę, udzielać sakramentów świętych, budować wspólnotę Kościoła i swoim życiem dawać świadectwo umiłowania Boga i bliźniego. Misjonarze w Afryce spotkali ludzi bardzo ubogich, cierpiących z powodu braku wody, żywności i lekarstw, dlatego podjęli pracę również na polu działalności humanitarnej.

Fundacja Kapucyni i Misje organizuje różne zbiórki i akcje, aby zebrać środki na projekty pomocowe w Afryce. Dzięki zebranym funduszom nasi misjonarze budują studnie, szkoły, szpitale. Fundują posiłki dla osieroconych dzieci, pomagają niepełnosprawnym w powrocie do normalnego życia, organizują i płacą za operacje.

Jeżeli chcesz dać świadectwo umiłowania Chrystusa poprzez pomoc „braciom naszym najmniejszym”, a nie wiesz jak to zrobić – przyłącz się do nas, pomagaj misjonarzom kapucynom pracującym w Afryce. Ofiaruj:

  • czystą, zdrową wodę spragnionym ludziom, 
  • posiłek osieroconemu dziecku, 
  • leki  i opiekę medyczną chorym i cierpiącym,
  • operację osobie niepełnosprawnej,
  • szkołę dla dzieci w buszu,
  • domy dla ubogich i wiele innych darów.