"Zaprawdę powiadam wam:
Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili." Mt 25, 40-41
ORDERNUMBER
AMOUNT
CURRENCY
ORDERDESCRIPTION
NAME
SURNAME
AUTODEPOSIT
PAYMENTTYPE
LINKFAIL
LINKOK
EXPIRYTIME
API


***************************** Suma zmiennych ***************************** Merchant ID ORDERNUMBER AMOUNT CURRENCY ORDERDESCRIPTION NAME SURNAME AUTODEPOSIT PAYMENTTYPE LINKFAIL LINKOK EXPIRYTIME API