"Zaprawdę powiadam wam:
Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili." Mt 25, 40-41

Projekty

W wioskach w Afryce żyją ludzie borykający się z problemami głodu, braku wody i wykształcenia. Praca misyjna jest bardzo trudna, ponieważ trzeba głosić Dobra Nowinę ludziom, których życie wypełnione jest nieustanną walką o pożywienie i spokojny sen. Pomimo bardzo trudnych warunków życia, są wspólnoty młodego Kościoła, które mają żywą wiarę i świadomość obecności Boga w ich życiu. Starają się znaleźć miejsce do modlitwy wspólnotowej. Misjonarze wychodzą im z pomocą i budują kaplice, w których ludzie gromadzą się na modlitwę.

Misje potrzebują naszej pomocy - duchowej, materialnej i personalnej. Misjom może pomóc każdy. Każdy z nas. Możesz pomóc i Ty!

Prosimy o modlitwę za misjonarzy i za ludzi, wśród których żyją i pracują. Prosimy o pomoc materialną, bo dzięki ofiarom naszych Przyjaciół i Dobrodziejów, misjonarze mają środki na utrzymanie i realizowanie projektów.