"Zaprawdę powiadam wam:
Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili." Mt 25, 40-41

Aktualności

Jubileusz Fundacji i Sekretariatu Misyjnego

W połowie września  Sekretariat Misyjny i Fundacja Kapucyni i Misje obchodziły swoje jubileusze: 35. lecie pracy misyjnej kapucynów z Prowincji Krakowskiej w Republice Środkowoafrykańskiej i 10. lecie istnienia Fundacji. Poza tymi głównymi jubileuszami obchodziliśmy 35. lecie życia zakonnego braci Piotra Michalika i Jerzego Steligi, 25. lecie sakramentu kapłaństwa braci Zenona Kapki i Jerzego Ciupaka, 20. lecie sakramentu kapłaństwa brata Roberta Wnuka i 10. lecie służby misyjnej brata Artura Ziarka. Na to spotkanie jubileuszowe zaprosiliśmy Ministra Prowincjonalnego, radę i pracowników Fundacji, byłych sekretarzy misyjnych, byłych misjonarzy i misjonarzy aktualnie przebywających na urlopach oraz przedstawicielkę wolontariatu. Spotkanie miało miejsce w Domu Rekolekcyjnym w Tenczynie. Podczas spotkania zostały przedstawione sylwetki misjonarzy, którzy w ciągu tych 35. lat ewangelizowali tę część  Afryki. W sumie  na misjach w  RŚA przebywało 29. braci. W ostatnim roku pracowało ich w Kustodii Czad - RŚA jedenastu. Obejrzeliśmy filmy z lat 1993 – 1995 przedstawiające ówczesne życie Afrykańczyków i pracę misjonarzy. Dyrektor Fundacji  Diana Bonowicz, która pracuje od początku jej istnienia, przedstawiła prezentację z działalności Fundacji i zrealizowanych projektów. Ogrom pracy Fundacji wykonany w tym dziesięcioleciu znalazł uznanie i wzbudził podziw wśród uczestników spotkania. W samo południe sprawowaliśmy Eucharystię pod przewodnictwem brata Tomasza Żaka, Ministra Prowincjalnego. Dziękowaliśmy Panu Bogu za Jego opiekę i błogosławieństwo, które nam towarzyszy w działalności misyjnej. Szczególnie dziękowaliśmy Bogu za Darczyńców, dzięki którym nasza praca misyjna może się tak pięknie rozwijać. Miłosierdziu bożemu polecaliśmy zmarłego misjonarza - brata Józefa Lendziona i wszystkich Darczyńców, którzy odeszli z tej ziemi po nagrodę wieczną. Świętowaliśmy także przy stole i przy torcie jubileuszowym. Rozmowy w małych grupach, wspomnienia, opowiadanie ciekawych historii misyjnych trwały do późnych godzin popołudniowych.