"Zaprawdę powiadam wam:
Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili." Mt 25, 40-41

Aktualności

Szkoła w Kowone działa już od 5 lat. Do tej pory miała 3 oddziały klasowe i zerówkę. Ale co roku w szkole przybywa uczniów i  potrzebne były nowe pomieszczenia lekcyjne. Rodzice uczniów, mimo bardzo skromnych dochodów, zebrali składkę w wysokości 400 tys. FCFA (2500 zł) na pokrycie części wynagrodzenia dla murarzy. Komitet rodzicielski zorganizował również część materiałów budowlanych. Rodzice zgromadzili kamienie i żwir oraz wyprodukowali 10 tys. Cegieł. Dzieci wydobywały piasek z pobliskiej rzeki i przynosiły go na teren budowy w miskach na głowach! Zaangażowanie misjonarzy, rodziców i dzieci było bardzo duże, wysiłek ogromny, a teraz wszystkich rozpiera duma z ukończenia wspólnego dzieła.

Pozostałe środki  finansowe na budowę udało się zebrać dzięki darczyńcom Fundacji Kapucyni i Misje. Inwestycja została rozpoczęta w 2018 przez ówczesnego proboszcza parafii Ndim br. Roberta Wieczorka, a zakończona przed kilku dniami przez br. Artura Ziarka.

Dzięki temu że rodzice i dzieci, uczestniczyli w kosztach inwestycji i budowie, będą się czuli odpowiedzialni za utrzymanie i dbałość o nowy budynek.