"Zaprawdę powiadam wam:
Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili." Mt 25, 40-41

Aktualności

Figura Matki Bożej dotarła z Krakowa do Czadu.


Po kilku miesiącach podróżny kontenerem figurka Matki Bożej Niepokalanie Poczętej dotarła bezpiecznie do Czadu. Brat Paweł Kubiak postanowił umieścić ją w centralnym miejscu na placu zabaw zbudowanym przy parafii w Bam. Codziennie o godzinie piętnastej przy figurze Matki Bożej dzieci omawiają Koronkę do Miłosierdzia Bożego, a następnie przechodzą do gier i zabawy.
Miesiąc maj kojarzy nam się z litanią Loretańską śpiewaną w Polsce przy figurach i kapliczkach. W Afryce jednak nie ma zwyczaju odprawiania nabożeństw majowych, mimo to przy figurze chętnie spotykają się na modlitwie grupy parafialne takie jak: Legion Maryi i Żywy Różaniec. Oprócz Koronki grupy te odmawiają różaniec i inne modlitwy. Starsi i dzieci cieszą się bardzo, że Matka Boża w tym symbolicznym wizerunku bierze ich wszystkich w swoją matczyną opiekę.