"Zaprawdę powiadam wam:
Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili." Mt 25, 40-41

Aktualności

 Dobro pączkuje

 O naszej akcji w Gościu Niedzielnym.

http://krakow.gosc.pl/doc/4515508.Dobro-paczkuje