"Zaprawdę powiadam wam:
Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili." Mt 25, 40-41

Aktualności

Do pobrania i poczytania specjalny, wakacyjny, numer naszego biuletynu. Dostępny w wersji elektronicznej, a w formie drukowanej do odebrania podczas niedziel misyjnych z naszymi misjonarzami.
Tego wydania nie rozsyłamy.