"Zaprawdę powiadam wam:
Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili." Mt 25, 40-41

Aktualności

...Bracia, spoglądajmy na dobrego Pasterza, który dla zbawienia swych owiec wycierpiał mękę krzyżową. Owce Pana poszły za Nim w ucisku i prześladowaniu, w upokorzeniu i głodzie, w chorobie i doświadczeniu, i we wszystkich innych trudnościach. W zamian za to otrzymały od Pana życie wieczne. Św. Franciszek z Asyżu


Drodzy Przyjaciele, wraz z misjonarzami i wszystkimi, którym posługują, życzymy Wam głębokiego przeżycia Misterium Paschalnego,a szczególnie doświadczenia cudu Zmartwychwstania. Aby wiara w Jezusa Chrystusa i w Jego nieskończone miłosierdzie była dla nas źródłem nadziei. Niech Jezus Chrystus obdarza Was radością i pokojem. Alleluja!
br. Jerzy Steliga OFMCap
Prezes Fundacji Kapucyni i Misje