"Zaprawdę powiadam wam:
Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili." Mt 25, 40-41

Aktualności

 

W imieniu Fundacji Kapucyni i Misje oraz braci kapucynów, misjonarzy
pracujących w Republice Środkowoafrykańskiej i Republice Czadu

zapraszamy do udziału w akcji


WYŚLIJ PĄCZKA DO AFRYKI

WWW.PACZEK.KAPUCYNI.PL

 

 

 

Jest to akcja społeczna.
Organizatorem jest Fundacja Kapucyni i Misje z Krakowa.

Zbieramy fundusze na realizację projektów,

które prowadzą bracia misjonarze w Afryce.
Łączny ich koszt to ponad 250 000 zł

 

1.    Sfinansowanie kolejnego roku działalności Punktu Socjalnego
      dla Ubogich Caritas w Ngaoundaye w RŚA

 

Cel: pomoc charytatywna

 

Działalność naszego Caritas skupia się na pomocy różnym grupom potrzebujących.  W pierwszej kolejności są to osoby żyjące
w skrajnym ubóstwie, których nie stać na zakup żywności ani podstawowych artykułów niezbędnych w prowadzeniu gospodarstwa domowego. Niektórym pomagamy stale, niektórym jednorazowo, ponieważ znalazły się w trudnej sytuacji finansowej
i w danym momencie potrzebują naszej pomocy. Kolejną grupę potrzebujących, którzy u nas szukają pomocy, stanowią osoby chore, które nie mają pieniędzy, aby zapłacić za leczenie w szpitalu. Niektórym pomagamy na miejscu – wydając leki, innych pomagamy przetransportować do szpitala, by tam rozpoczęły leczenie.

Do naszego punktu zgłaszają się też uczniowie, którzy nie mają możliwości zapłacenia za szkołę, przybory szkolne, ubrania, buty,
a bardzo chcą się uczyć. Ze względu na trwającą wojnę domową bardzo liczną grupę osób potrzebujących natychmiastowej pomocy stanowią wdowy z dziećmi oraz dzieci, które straciły oboje rodziców. Po rozeznaniu sytuacji rodzinnej, przez kilka miesięcy przekazujemy matce z dziećmi pieniądze na żywność dla niej i dzieci oraz na utrzymanie domu. Sierotom opłacamy szkołę, posiłek w szkole, przekazujemy odzież i buty.

W Punkcie Socjalnym dla Ubogich pracują trzy osoby, które zostały przeszkolone w zakresie odpowiedzialnego pomagania. Każdy potrzebujący który przychodzi, najpierw rozmawia z pracownikami, potem konsultujemy się ze sobą i razem podejmujemy decyzję
o przyznaniu pomocy. Dostarczając pomoc, staramy się jednocześnie pobudzać ludzi do aktywności. Dewizą naszego Caritas są słowa:
„Otrzymujesz – daj coś w zamian!Każdy, kto otrzymuje pomoc, jest zobowiązany coś ofiarować swojej wspólnocie: swój czas, pracę, plony z pól.

 

koszt projektu: 20 tyś zł

Projekt będzie realizował: br. Benedykt Pączka OFMCap

 

*****

 

2.   Dożywianie osieroconych dzieci w Ndim i Zole w RŚA

 

Cel: pomoc charytatywna

 

Parafia Ndim licząca 18 wiosek, to miejsce w Republice Środkowoafrykańskiej, gdzie mieszkają ludzie, których sytuacja po okresie kilku trudnych lat wojny, zapaści ekonomicznej regionu
i niepewności codziennego życia, stała się bardzo ciężka.  Szczególnie pogorszenie warunków życia  odczuwają dzieci. Niewiele jest tu, na szczęście, sierot społecznych, bo często znajduje się ktoś z rodziny, kto przygarnie porzucone dzieci. Ale wtedy oprócz najbardziej podstawowych potrzeb, takich jak jedzenie i ubranie, nie są w stanie zapewnić tym dzieciom nic ponad to. Bohaterscy są niejednokrotnie doświadczeni  przez życie dziadkowie, których dzieci  zmarły, a ciężar wykarmienia wnuków spadł na nich. Podziwiać trzeba też wujków
i ciocie. Mając bowiem gromadkę własnych dzieci, potrafią wielkodusznie przygarnąć drugie tyle sierot. Oceniam, że  jedna trzecia tutejszych dzieci i młodzieży (według ostatnich wyliczeń ponad 200 osób) żyje w takich dysfunkcyjnych warunkach. W takich sytuacjach zastępczy rodzice wybierają jedno czy dwoje dzieci, by posłać je do szkoły, a reszta „duti tonga so
  tłumaczone z sango: siedzi tak sobie w domu.

 

 • Jeden prosty (ciepły, jednodaniowy) posiłek dziennie, wydawany w szkole dla jednego dziecka kosztuje 150 FCFA

dla 200 sierot daje  to kwotę  30,000 FCFA (46 euro) dziennie.

Rok szkolny trwa 10 miesięcy (ok. 200 dni).  200 dni x 30,000 FCFA,
daje 6.000.000 FCFA (około  9150 euro) na rok.

 • Czesne za naukę dla 1 dziecka  wynosi  15,000 FCFA na rok
  plus przybory i zeszyty, czyli 30 euro na dziecko rocznie.

Na opłacenie czesnego i przyborów szkolnych dla 200 sierot potrzeba 6000 euro rocznie.

Całoroczny koszt czesnego i wyżywienia 200 sierot
to 15.150 euro (czyli 66 000 zł)

= 1,65 zł na dziecko dziennie!

 

koszt projektu: 66 tyś. zł

Projekt będzie realizował: br. Robert Wieczorek OFMCap

 

*****

3.  1.  Dożywianie dzieci w szkole w DDongue Yoyo
    parafia Bouar w R
ŚA

 

Cel: pomoc charytatywna

 

Nauka w szkołach w Republice Środkowoafrykańskiej jest płatna. Większości rodziców nie stać na zapłacenie nawet niewielkiej kwoty czesnego. W jeszcze trudniejszej sytuacji są dzieci pozbawione rodziców. Podjąłem się opieki  nad sierotami w DDongue Yoyo.

W bardzo trudnych warunkach żyje tu ponad 100 sierot. Chcę zapewnić
im jeden posiłek dziennie i kupić wyprawkę szkolną.

 • Jeden ciepły posiłek wydawany w szkole dla jednego dziecka 
  to koszt 150 Franków Środkowoafrykańskich (- FCFA)
 • Opłacenie czesnego za cały rok szkolny dla jednego dziecka
  to koszt 15 tyś. FCFA
 • Wyprawka szkolna dla dziecka - 4700 FCFA

 

W sumie: posiłki, czesne i wyprawka szkolna dla jednego dziecka w ciągu całego roku szkolnego kosztuje 49 700 FCFA czyli 76 euro, około 330 zł

 

koszt projektu: 33 tyś. zł

Projekt będzie realizował: br. Piotr Michalik OFMCap

 

*****

 
3.  2. wyposażenie szkoły w D
Dongue Yoyo parafia Bouar w RŚA

 

Cel: działalność oświatowa

 

W 2015 r. od Fundacji otrzymałem pieniądze na wybudowanie szkoły
w D
Dongue Yoyo. Budowa nadal trwa, a dzieci z niecierpliwością oczekują nowych sal lekcyjnych. W tym roku chcę wyposażyć szkołę
w 45 ławek z siedziskami (po 30 tyś FCFA), żeby dzieci nie siedziały na gołej ziemi, 4 biurka (po 55 tyś. FCFA) i 4 krzesła (po 12 tyś. FCFA) dla nauczycieli. Potrzebne będą też przybory szkolne: (3 tablice, linijki, plansze, zamykana szafa).

 

Koszt projektu: 15 tyś. zł

Projekt będzie realizował: br. Piotr Michalik OFMCap

 

*****

 

4.  Budowa dwóch studni w Bam w parafii Goré- Republika Czadu

 

Cel: pomoc humanitarna

 

W wielu wioskach w Czadzie  nie ma bezpośredniego dostępu do wody,
a ludzie  borykają się z problemem braku wody zdatnej do picia. Dla dzieci brak czystej wody może być tragiczny w skutkach.
Prawie 1000 afrykańskich dzieci umiera każdego dnia na choroby biegunkowe spowodowane piciem zanieczyszczonej wody. A źródła wody w Afryce są, trzeba tylko do nich dotrzeć. W krajach, gdzie pracują nasi misjonarze to  kobiety i dziewczęta  ponoszą główną odpowiedzialność za zaopatrzenie domu w wodę. Muszą czasami pokonywać wiele kilometrów, aby dotrzeć do ujęć wody. W konsekwencji kobiety z dziećmi wędrują 2-3 godziny do odległej o kilkanaście kilometrów rzeki lub studni, aby przynieść pojemnik z wodą ważący często kilkanaście kilogramów. Podczas pory suchej dystans, jaki muszą przebyć aby zdobyć wodę, jeszcze się wydłuża. Aby temu zaradzić i poprawić jakość życia wielu ludzi w wioskach, nasi misjonarze starają się zorganizować  budowę studni.  Chcemy wybudować w najbliższym czasie dwie studnie. 

 

Koszt projektu: 50 tyś. zł

Projekt będzie realizował: br. Artur Ziarek OFMCap

 

*****

 

5.  Opieka nad dziećmi mieszkającymi w internacie w Yole w RŚA

 

Cel: pomoc charytatywna i działalność oświatowa

 

W Yole, gdzie na misji od 2013 r. pracuje br. Andrzej Barszcz, jest szkoła z internatem dla 70 chłopców uczących się na poziomach od gimnazjum do matury. Br. Andrzej relacjonuje: „Moim stałym zmartwieniem jest bezpieczeństwo tych dzieci, które w czasie zamieszek przebywają pod naszą opieką. Lęk o ich życie nie opuszcza mnie ani na chwilę. Wszyscy możemy stać się obiektem ataków rebeliantów. W każdej chwili zamieszki mogą przerodzić się w wojnę. Równocześnie patrzę z zachwytem na zachowanie naszych podopiecznych, którzy każdego dnia modlą się
o pokój w kraju, o bezpieczeństwo dla nich samych i ich najbliższych. Mimo niepokojów, kontynuujemy nauczanie. Uczniowie w naszej szkole
w 100 procentach zdali egzaminy. To niespotykany wynik w skali kraju. Sytuacja rodzinna i materialna przebywających u nas dzieci jest bardzo skomplikowana. Duża część uczniów nie przywiozła ze sobą na rok szkolny niezbędnych do przeżycia rzeczy. Wiele z ich rodzin zostało bezpośrednio dotkniętych w czasie obecnego przewrotu zbrojnego. Borykamy się tutaj z wieloma problemami, głównie finansowymi, ale nie tylko. Na miejscu, w internacie nie mamy żadnej fachowej siły medycznej ani potrzebnych leków. Przy tak licznej grupie dzieci i młodzieży mieszkających razem, przy ich niedożywieniu, bardzo łatwo o poważne grupowe zachorowania. Potrzebujemy żywności, leków i podstawowych sprzętów gospodarstwa domowego. Aby poprawić naszą sytuację
i zwiększyć ilość pożywienia, uprawiamy ogród. Dla wszystkich chłopców organizujemy zajęcia praktyczne, a w tym roku chcemy prowadzić warsztaty uprawy pola i ogrodu. Wciągniemy ich do pracy, a umiejętności, które nabędą, zaprocentują w ich dalszym życiu
.

 

Koszt projektu: 46 tyś. zł

Projekt będzie realizował: br. Andrzej Barszcz OFMCap

 

*****

6.  Pomoc dla ubogich, starszych i niepełnosprawnych
     w parafii Bocaranga w RŚA

 

Cel: pomoc charytatywna

 

W naszej parafii od wielu lat działa Wspólnota Wincentego a Paulo, świętego, który  wniósł wielki wkład w dzieło chrześcijańskiego miłosierdzia. Za jego przykładem organizujemy pomoc Caritas na terenie Bocaranga.  Członkowie naszej wspólnoty, w grupach 3-4 osobowych 
w każdy poniedziałek odwiedzają wszystkie sektory miasta, niosąc pomoc starszym, niepełnosprawnym, głodującym i dotkniętym nieszczęściami. Odwiedzają w domach przede wszystkim tych, którzy z powodu wieku lub choroby, sami nie mogą zaopatrzyć się w żywność i leki. Pomoc materialna w formie lekarstw, porcji żywności: (garść mąki, cukru, fasoli) wydawana jest  samotnym matkom, osobom starszym, osobom bezdomnym,
i niepełnosprawnym.

W ciągu roku nasza Wspólnota Wincentego a Paulo udziela pomocy stekom potrzebujących.  Kontynuacja działalności Caritas jest w Bocaranga koniecznością, ale przede wszystkim czynną miłością bliźniego, która wypływa z naszej miłości do Boga.

 

Koszt projektu: 20 tyś. zł

Projekt będzie realizował: br. Robert Wnuk OFMCap

 

*****

PĄCZKUJ Z NAMI!

POBIERZ INSTRUKCJĘ JAK PRZEPROWADZIĆ AKCJĘ

 

Przekaż darowiznę i poślij internetowego pączka do Afryki.

Ważne jest to, by informacja o afrykańskich pączkach

trafiła do jak największej liczby osób. 

Zaproś znajomych, opublikuj informację na Facebooku, opowiadaj o akcji!